Scenariusz lekcji języka polskiego VII

Temat: O rodzinie wyrazów.

 Cele lekcji:

Uczeń:

 • rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny

 • buduje rodzinę wyrazów

 • prezentuje swoje wyniki na forum klasy

 

Metody kształcenia:

 • praca z tablicą interaktywną

 • wykład

 • śnieżna kula

 • ćwiczenia

 

Formy kształcenia:

indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

 

Czas realizacji lekcji:

2 x 45 minut

 

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie do tematu lekcji

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

 2. Aktywne wprowadzenie. Wskazanie wspólnych części wyrazów. Nauczyciel pokazuje na tablicy interaktywnej przygotowane wyrazy: pisak, pismo, zapis, pisownia, napis, wypisać, przepis, pismak, pisanka, przepis, dopisek.

Uczniowie podkreślają części wspólne w wymienionych wyrazach. W dalszej części prowadzący przystępuje do wykładu na temat rodziny wyrazów.

Faza realizacyjna

 1. Korzystając z tablicy interaktywnej, uczniowie wykonują zadanie pierwsze dotyczące rodziny wyrazów. Podchodzą do tablicy i zaznaczają wyrazy należące do rodziny.

 2. Uczniowie dopasowują wyrazy pokrewne będące wskazaną częścią mowy (ćw. 2 s. 290).

 3. Uczniowie wskazują wyrazy podstawowe dla określonych wyrazów pochodnych

(ćw. 5 s. 291)

 1. Nauczyciel wprowadza schemat rodziny wyrazów.

 2. Uczniowie sporządzają wykres rodziny wyrazów. (ćw. 7 s. 291)

 3. Kolejne zadania uczniowie wykonują na tablicy interaktywnej:

  wyrazy z odpowiedniej rodziny przenoszą w odpowiednie miejsce drzewka,

przenoszą wyrazy tak, aby utworzyły one rodzinę wyrazów.

 1. Aktywne zakończenie. Śnieżna kula. Prowadzący zajęcia dzieli klasę na grupy
  i rozdaje im przygotowane kartki z hasłami. Uczniowie wchodzący w skład poszczególnych zespołów po kolei dopisują słowa zawierające w sobie część wyrazu napisanego na kartce podanej przez nauczyciela. Wygrywa grupa, której członkowie w najkrótszym czasie wykonają prawidłowo zadanie.

 

Faza podsumowująca

 Ewaluacja lekcji:

Nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie kart z pytaniami:

Na lekcji najtrudniejsze było...............................

Najbardziej podobało mi się.................................

Uważam, że lekcja była.........................................

 

Zadanie domowe:

Zadanie domowe na stronie https://quizizz.com.

 

Wspierają nas