Budowa bieżni lekkoatletycznej

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji od Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"
Umowa nr W-29/A/2013/03/18
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" w roku 2013 nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 4689,57 zł.
Dzięki pozyskanym środkom rozpoczęliśmy budowę bieżni lekkoatletycznej.
Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego oraz pozwoli na odkrywanie i rozwijanie talentów lekkoatletycznych.

Organizacja wyjazdów na basen

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji od Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"
Umowa nr W-48/A/2012/01/19
Od wielu lat nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" w ramach pozyskiwania 1% podatku.
W roku 2012 szkoła otrzymała dotację w wysokości 2925,00 zł.
Dzięki pozyskanym środkom zorganizowaliśmy wyjazdy na basen dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.
Celem podjętych działań było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu.