Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 03 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe - 14-27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 18-23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny - 10-12 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin ósmoklasisty - 15-17 kwietnia 2019 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 19 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie - 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
__________________________________________________________

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02 listopada 2018 r.
10 - 12 kwietnia 2019 r.
15 - 17 kwietnia 2019 r.
02 maja 2019 r.

__________________________________________________________

Rekolekcje wielkopostne:
27 - 29 kwietnia 2019 r. w godz. 8:00 - 9:00
UWAGA!
Po rekolekcjach zajęcia zgodnie z planem lekcji.

__________________________________________________________