Kalendarium roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe - 27 stycznia - 09 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 09-14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty - 21-23 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
______________________________________________________
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


__________________________________________________
Rekolekcje wielkopostne


__________________________________________________
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 03 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe - 14-27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 18-23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny - 10-12 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin ósmoklasisty - 15-17 kwietnia 2019 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 19 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie - 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
__________________________________________________________

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02 listopada 2018 r.
10 - 12 kwietnia 2019 r.
15 - 17 kwietnia 2019 r.
02 maja 2019 r.

__________________________________________________________

Rekolekcje wielkopostne:
27 - 29 kwietnia 2019 r. w godz. 8:00 - 9:00
UWAGA!
Po rekolekcjach zajęcia zgodnie z planem lekcji.

__________________________________________________________