Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2023/2024
uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.
Wysokość składki rocznej: 40 zł; suma ubezpieczenia: 25 000,00
Nr polisy: EDU-A/P nr 135950

________________________________________________________________
Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2022/2023
uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Wysokość składki rocznej: 47 zł; suma ubezpieczenia: 26 000,00
Nr polisy: EDU-A/P nr 121934

_________________________________________________________________
Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2021/2022
uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.
Wysokość składki rocznej: 43 zł; suma ubezpieczenia: 26 000,00
Nr polisy: EDU-A/P nr 106537

____________________________________________________________________
Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2020/2021
uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w NAU SA - umowa zawarta w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Wysokość składki rocznej: 41,00 zł; suma ubezpieczenia: 15 000,00.
Nr polisy: EDU-A/P nr 091193

____________________________________________________________________
Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w NAU SA - umowa zawarta w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres: od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
Wysokość składki rocznej: 41,00 zł; suma ubezpieczenia: 15 000,00 zł
Nr polisy: EDU-A/P nr 070591

Zakres ubezpieczenia - wybrano wariant III