Plan lekcji

Rok szkolny 2018/2019
Klasy I-II

L.

Godziny

Klasa I

Klasa II

PONIEDZIAŁEK

1.

8:00-8:45

j. angielski

religia

2.

8:55-9:40

religia

e. polonistyczna

3.

9:50-10:35

e. przyrodnicza

e. muzyczna

4.

10:45-11:30

e. polonistyczna

wych. fizyczne

5.

11:50-12:35

e. muzyczna

wych. fizyczne

WTOREK

1.

8:00-8:45

e. polonistyczna

e. polonistyczna

2.

8:55-9:40

e. matematyczna

e. matematyczna

3.

9:50-10:35

e. plastyczna

e. plastyczna

4.

10:45-11:30

e. techniczna

j. angielski

ŚRODA

1.

8:00-8:45

e. polonistyczna

j. angielski

2.

8:55-9:40

e. matematyczna

e. polonistyczna

3.

9:50-10:35

e. informatyczna

e. matematyczna

4.

10:45-11:30

wych. fizyczne

e. techniczna

5.

 

 

e. przyrodnicza

CZWARTEK

1.

8:00-8:45

wych. fizyczne

 

2.

8:55-9:40

wych. fizyczne

e. polonistyczna

3.

9:50-10:35

e. polonistyczna

e. matematyczna

4.

10:45-11:30

e. społeczna

wych. fizyczne

5.

11:50-12:35

e. matematyczna

e. informatyczna

PIĄTEK

1.

8:00-8:45

religia

e. polonistyczna

2.

8:55-9:40

e. polonistyczna

e. matematyczna

3.

9:50-10:35

e. matematyczna

e. społeczna

4.

10:45-11:30

wych. fizyczne

wych. fizyczne

5.

11:50-12:35

j. angielski

religia

 Klasy IV-VIII

L

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

PONIEDZIAŁEK

1.

j. polski

plastyka

j. polski

biologia

matematyka

2.

j. angielski

historia

plastyka

matematyka

j. polski

3.

plastyka

j. polski

matematyka

religia

chemia

4.

wych. fiz

matematyka

j. angielski

chemia

wos

5.

wych. fiz.

j. angielski

przyroda

j. polski

historia

6.

 

informat. B

historia

j. polski

religia

WTOREK

1.

j. polski

 

matematyka

plastyka

informatyka

2.

przyroda

j. polski

wych. fiz.

j.ang/j.niem

matematyka

3.

matematyka

matematyka

wych. fiz.

fizyka

j. niemiecki

4.

technika

wych. fiz.

j. polski

informatyka

fizyka

5.

j. angielski

wych. fiz.

j. polski

matematyka

biologia

6.

muzyka

technika

religia

j. polski

j. angielski

7.

religia

 

 

wych. fiz.

wych. fiz.

8

 

 

 

wych. fiz.

wych. fiz.

ŚRODA

1.

j. polski

matematyka

j. polski

fizyka

j. niemiecki

2.

j. polski

matematyka

wych. fiz.

j.ang/j.niem

fizyka

3.

przyroda

religia

wych. fiz.

j.ang/j.niem

j. polski

4.

matematyka

muzyka

przyroda

matematyka

j. angielski

5.

religia

historia

muzyka

matematyka

chemia

6.

 

j. angielski

zaj. komp.

religia

historia

7.

 

 

 

historia

 

CZWARTEK

1.

informat. A

j. angielski

j. polski

biologia

matematyka

2.

matematyka

wych. fiz.

j. polski

j.ang/j.niem

matematyka

3.

j. polski

wych. fiz.

matematyka

j.ang/j.niem

j. polski

4.

zaj. z wych.

zaj. z wych.

zaj. z wych.

zaj. z wych.

zaj. z wych.

5.

historia

j. polski

j. angielski

geografia

wos

6.

 

informat. A

przyroda

matematyka

j. angielski

PIĄTEK

1.

matematyka

 

matematyka

j. polski

edb

2.

j. angielski

j. polski

matematyka

j. polski

geografia

3.

matematyka

j. polski

religia

chemia

matematyka

4.

wych. fiz.

matematyka

j. angielski

geografia

j. polski

5.

wych. fiz.

geografia

zaj. techn.

historia

j. polski

6.

informat. B

biologia

historia

muzyka

religia

7.

 

religia

 

wych. fiz.

wych. fiz.

8.

 

 

 

wych. fiz.

wych. fiz.