Organ prowadzący

Organem prowadzącym Zespół Szkół

jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” z siedzibą w Prusach

Skład Zarządu Stowarzyszenia

2014r. - nadal

Prezes – mgr Marcin Frąszczak

Wiceprezes – mgr Maria Hejna

Członkowie:

- mgr Mariola Jankowska

- mgr Wiesława Borys

- mgr Robert Filipowiak

2008r. - 2014r.

Prezes - mgr Mariola Jankowska

Wiceprezes - Ryszard Dyderski

Członkowie:

- mgr Maria Hejna

- Barbara Kaganek

- Violetta Śmigielska