Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Prusach powstała w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo był to budynek posiadający dwie izby lekcyjne, które na ówczesną liczbę dzieci zaspakajały potrzeby lokalowe.
Wraz z rozwojem wsi przybywało uczniów. Sto lat później ich liczba tak wzrosła, iż podjęto decyzję o rozbudowie szkoły.

Różne były jej koleje.

Była placówką ośmioklasową z bogato wyposażonymi pięcioma klasopracowniami, była tez filią Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarocinie z zaledwie trzema klasami. Funkcję kierownika szkoły pełnił wówczas pan Arkadiusz Ilnicki.

Od roku szkolnego 1983/84 szkoła przestała być punktem filialnym i stała się samodzielną placówką. Dyrektorem szkoły została pani mgr Genowefa Moś.

Trudne były warunki pracy i nauki. W budynku liczącym pięć sal lekcyjnych mieścił  się oddział przedszkolny i osiem klas. Brakowało sali gimnastycznej, biblioteki, toalet, a przede wszystkim izb lekcyjnych.

Dzięki determinacji rodziców, dyrekcji szkoły -  pani mgr Genowefy Moś i nauczycieli, w lutym 1995 roku podjęto decyzję o rozbudowie szkoły.  

12 października 1995  roku  wmurowano kamień  węgielny  pod jej nową część.

Dwa następne lata były dla nas czasem oczekiwania na nowe, lepsze szkolne życie. Z niecierpliwością spoglądaliśmy na mury, które z każdym dniem pięły się  coraz wyżej.

Wreszcie 1 września 1997 roku przyniósł spełnienie naszych marzeń. Wspólnym wysiłkiem wielu ludzi został oddany do użytku całkiem nowy budynek, a starą część tak wyremontowano, że w niczym nie odbiegała  od nowej. Od tej chwili dysponowaliśmy siedmioma izbami lekcyjnymi, biblioteką, nowoczesnymi toaletami. Na piętrze znajdowała się sala komputerowa, mała salka ćwiczeń  i świetlica, w której uczniowie mogli mile spędzić czas po lekcjach.

Dyrektorem szkoły została pani mgr Violetta Kochanowska.

Rok 2005 był ważnym rokiem w życiu naszej placówki. To właśnie wtedy rodzice, uczniowie i nauczyciele podjęli decyzję  o nadaniu szkole imienia. Wszyscy zadecydowali, że patronem naszej szkoły będzie wielki Polak, Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński .

31 maja 2006 roku odbyła się  wielka uroczystość. Szkoła otrzymała imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten dzień zostaje zapisany w historii naszej placówki  złotymi literami.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł nam kolejną zmianę. Organem prowadzącym szkołę nie jest już Gmina Jarocin, a Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak”.  Staliśmy się placówką niepubliczną. Powstaje Zespół Szkół w Prusach, który tworzą: Niepubliczne Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego a od roku szkolnego 2011/2012 również Niepubliczne Gimnazjum.

Dyrektorem Zespołu Szkół została pani mgr Anna Kowalska.

We wrześniu roku szkolnego 2014/2015 stanowisko dyrektora Zespołu Szkół powierzono panu mgr Marcinowi Frąszczakowi. Na stanowisko wicedyrektora powołano panią mgr Wiesławę Borys.

W historii naszej szkoły, tak jak w życiu, bywają smutki i radości, blaski i cienie, ale zawsze staramy się żyć zgodnie ze słowami naszego patrona:

 „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno” a „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”.

                                         To  jest dewiza,  która wskazuje nam drogę …

Aktualizacja - wrzesień 2014r.
Do szkoły podstawowej uczęszcza 83 uczniów, do gimnazjum - 35 uczniów, natomiast w oddziałach przedszkolnych bawi się i uczy 49 dzieci.

Aktualizacja - rok szkolny 2015/2016

Do przedszkola uczęszcza 45 dzieci, do szkoły podstawowej 92 uczniów, do gimnazjum 30 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2016/2017
Do przedszkola uczęszcza 66 dzieci, do szkoły podstawowej 80 uczniów, do gimnazjum 33 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2017/2018
Od 01 września 2017r. obowiązuje w Polsce nowy ustrój szkolny. Uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej.
W naszym Zespole Szkół do przedszkola uczęszcza 58 dzieci, do szkoły podstawowej 99 uczniów, do gimnazjum 23 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2018/2019
Do przedszkola uczęszcza 57 dzieci, do szkoły podstawowej 112 uczniów, do gimnazjum 12 uczniów.
W wyniku reformy szkolnictwa dzień 31 sierpnia 2019 r. był ostatnim dniem funkcjonowania gimnazjów w nowym ustroju szkolnym.

Aktualizacja - rok szkolny 2019/2020
Do przedszkola uczęszcza 58 dzieci. do szkoły podstawowej 112 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2020/2021
Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, do szkoły podstawowej 119 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2021/2022
Do przedszkola uczęszcza 67 dzieci, do szkoły podstawowej 118 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2022/2023
Do przedszkola uczęszcza 52 dzieci, do szkoły podstawowej 112 uczniów.

Aktualizacja - rok szkolny 2023/2024
Do przedszkola uczęszcza 41 dzieci, do szkoły podstawowej 108 uczniów