OGŁOSZENIE- WYPŁATY OSZCZĘDNOŚCI!!!

Przypomnienie dla wszystkich członków SKO i ich rodziców.

Uczniowie, którzy chcą wypłacić swoje oszczędności, powinni zgłosić ten fakt opiekunce SKO, p. Małgorzacie Nowackiej przynajmniej 2-3 dni przed planowaną wypłatą. Potrzebna będzie do tego zgoda rodziców z dokładną kwotą wypłaty i podpisem oraz książeczka SKO.

Wypłat można dokonywać do 22 czerwca 2016 roku.