Projekty

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I - II realizowali projekt edukacyjny "Jarocin kolebką polskiego rocka".

Sprawozdanie z przebiegu Dnia Projektowego znajdziecie  tutaj

_______________________________________________________________________________

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I - II realizowali projekt edukacyjny "Napoleon w oczach Wielkopolan".

Sprawozdanie z działań projektowych oraz opis przebiegu Dnia Projektowego znajdziecie tutaj

__________________________________________________________________________

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas I - II realizowali projekt edukacyjny "Kościółki drewniane w naszej okolicy".

Uczniowie zostali podzieleni na grupy zadaniowe:

  • językowa (język angielski i język rosyjski)
  • historyczna
  • geograficzno - fizyczna
  • fotograficzna
  • informatyczna
  • medialna

Pod czujnym okiem opiekunów realizowali wytyczone cele. Opracowali historię trzech drewnianych kościółków w naszej okolicy:

- Kościół pw. świętej Barbary w Magnuszewicach

- Kościół pw. świętej Tekli w Dobrzycy

- Kościół pw. świętego Andrzeja Apostoła w Golinie

Uczniowie opracowali folder zawierający najważniejsze dane historyczne i informacje o zabytkach znajdujących się wewnątrz świątyń.

Wszystkie informacje podano w trzech językach: polskim, angielskim, rosyjskim.

Folder zawiera fotografie wnętrz oraz obraz zewnętrzny świątyń w czterech porach roku.

Zaplanowano i zrealizowano rajd rowerowy. Trasy rajdu zostały opracowane przy użyciu map najbliższej okolicy z uwzględnieniem czasu, średniej prędkości i odległości.

 Porównano czas przejazdu od szkoły do poszczególnych kościołów samochodem, rowerem i pieszo.

O postępach w projekcie informowała gazetka ścienna.

Działania projektowe zakończyła prezentacja multimedialna przedstawiona społeczności szkolnej i lokalnej podczas obchodów Dnia Patrona, 29 maja 2013r.