Ustalono listę zakupową książek

W połowie maja br. odbyło się spotkanie nauczycieli z przedstawicielami Rady Rodziców oraz samorządu uczniowskiego, na którym przedstawiono listę zakupową książek.

Lista zawiera spis 138 tytułów - lektur szkolnych oraz nowości wydawniczych. Obecni na spotkaniu rodzice i uczniowie pozytywnie zaopiniowali przedstawioną propozycję.

Wspierają nas