Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

Z początkiem września we wszystkich szkołach na nowo rozbrzmiewa szkolny dzwonek. Po wakacyjnych wojażach wypoczęci uczniowie wracają w mury szkół.2 września uczniowie Zespołu Szkół w Prusach rozpoczęli rok szkolny 2013/2014.

Uroczysta akademia odbyła się w Domu Rolnika w Prusach.
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani mgr Anna Kowalska, która powitała zebranych.
Pani dyrektor w swoim wystąpieniu skierowała do przybyłych uczniów słowa mówiące o trudzie nauki, konieczności przezwyciężania trudności, a przede wszystkim radości docierania do wytyczonego celu  i osiągania sukcesów.
Szczególnie ciepło powitani zostali najmłodsi uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pani mgr Renaty Kalińskiej.
Po zakończonej akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.
W. Borys