Patriotyczna wieczornica o Powstaniu Wielkopolskim

Uczniowie naszej szkoły włączając się w obchody 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przygotowali, we współpracy z Radą Sołecką Prus i Roszkówka, wieczornicę upamiętniającą działania jarociniaków, którzy jako pierwsi w zaborze pruskim mieli odwagę zbrojnie sięgnąć po niepodległość. Przypomnieć zryw powstańczy i bohaterów sprzed lat - taki cel przyświecał spotkaniu "Zdarzyło się w Jarocinie".

05 grudnia w gościnnych progach Domu Rolnika w Prusach zgromadziło się wielu dostojnych gości.
Wśród zaproszonych byli: burmistrz Jarocina, pan Stanisław Martuzalski, przedstawiciele: Rady Miejskiej w Jarocinie, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Straży Miejskiej w Jarocinie, OSP w Zakrzewie, Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Żak", Zarząd Rady Rodziców, panie z KGW w Prusach.
Honorowymi gośćmi byli potomkowie powstańców: syn powstańca, pan Zbigniew Zamroczyński z żoną, wnuk powstańca, pan Romuald Gruchalski z żoną oraz autor książki "Zaczęło się w Jarocinie", na podstawie której powstał scenariusz wieczornicy, pan Andrzej Gogulski.
Wieczornica powstańcza przygotowana przez uczniów pod czujnym okiem pani dyrektor, Anny Kowalskiej, pani Wiesławy Borys i pana Marcina Frąszczaka, ukazywała najważniejsze działania jarociniaków przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego - od czerwca 1918 roku, do walk powstańczych w styczniu 1919 roku. Wiele miejsca poświęcono przygotowaniom jarociniaków do rewolucji w koszarach i powstaniu Rady Żołnierskiej.
Występ uczniów został nagrodzony gromkimi brawami. Goście, nie ukrywając wzruszenia, chwalili młodych artystów za kunszt aktorski i talent wokalny.
Czwartkowy wieczór przyniósł wszystkim wiele wrażeń i wzruszeń.
W piątek spektakl obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół.
Organizatorzy dziękują wszystkim. którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu wieczornicy.
W. Borys

W galerii - zdjęcia wykonane przez Pana Roberta Filipowiaka.