Sprzątamy Świat - Odkrywamy czystą Polskę.

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego obywatela, dlatego corocznie organizowana jest akcja „Sprzątanie Świata”.
W tym roku hasłem przewodnim akcji było „Odkrywamy czystą Polskę”.

20 września uczniowie Zespołu Szkół w Prusach wyposażeni w worki i rękawice ochronne wyruszyli w teren, by sprzątać okolicę. Uczniowie zadbali o czystość otoczenia szkoły oraz skwery, ulice, pobocza i las w  Zakrzewie i Prusach.