Ćwiczenia interaktywne

 1. Wzory na pola wielokątów - łączenie par, klasa V https://learningapps.org/display?v=pfb3so5e518
 2. Ułamkowa krzyżówka - krzyżówka zawierająca hasło dotyczące ułamków zwykłych, klasa IV https://learningapps.org/display?v=pkzqodqi218
 3. Pole prostokąta i kwadratu - łączenie par, klasa V https://learningapps.org/display?v=pv3ot911v18
 4. Quiz na święto matematyki https://learningapps.org/display?v=paqxi9yx518
 5. Liczby całkowite podsumowanie - Milionerzy, klasa V https://learningapps.org/display?v=psp81ppuc18
 6. Działania na liczbach całkowitych- łączenie par, klasa V https://learningapps.org/display?v=pjf3wa00318
 7. Liczby rzymskie - oś liczbowa, klasa IV https://learningapps.org/display?v=p4dc3pugj18
 8. Kwadraty i sześciany liczb- test klasa VII https://quizizz.com/admin/quiz/5a5528642f5026100073694f
 9. Quiz matematyczno - ekonomiczny Bankowy omnibus https://quizizz.com/admin/quiz/5aa81bc20ce49300199ac281
 10. Dzień Bezpiecznego Internetu quiz https://quizizz.com/admin/quiz/5a787f8311098f001fb3dabd
 11. Prezentacja znaki zakazu - łączenie par https://docs.google.com/presentation/d/15Ju-hsoAlZsJN2QSgt1ie11UI2tvtwJyJ38vdVn9u9U/edit?usp=sharing
 12. Symbole chemiczne pierwiastków i związków chemicznych - łączenie par https://learningapps.org/display?v=putrx9tak18
 13. Rośliny okrytonasienne i nagonasienne - grupowanie https://learningapps.org/display?v=p53ernesn18
 14. Grupowanie wyrazów w języku angielskim https://learningapps.org/display?v=p8jg86i2518
 15. Present Continuous i Present Simple - luki, klasa V https://learningapps.org/display?v=pej2xrje218
 16. Pasujące pary - zwierzęta język angielski, klasa I https://learningapps.org/display?v=pcz5a093k18
 17. Przyporządkowywanie miesięcy do pór roku, klasa I https://learningapps.org/display?v=p64v56cj318

Wspierają nas