Budowa bieżni lekkoatletycznej

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji od Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"
Umowa nr W-29/A/2013/03/18
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" w roku 2013 nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 4689,57 zł.
Dzięki pozyskanym środkom rozpoczęliśmy budowę bieżni lekkoatletycznej.
Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego oraz pozwoli na odkrywanie i rozwijanie talentów lekkoatletycznych.